W sezonie 2023-2024 MASTERPIECE℠ zespoły FIRST® LEGO® League wymyślą nowe sposoby tworzenia i rozpowszechniania sztuki na całym świecie. Użyj swojej wyobraźni, aby wykreować na nowo świat sztuki!

Zaangażuj uczniów
w rozwijanie kompetencji STEAM

Program FIRST® LEGO® League przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 16 roku życia, stworzony by zaangażować i zafascynować młodych ludzi nauką i nowymi technologiami oraz wyposażyć je w cenne umiejętności przydatne w pracy i życiu codziennym. Podczas udziału w programie dzieci:

  • rozwijają umiejętności manualne i techniczne,
  • budują kompetencje STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka),
  • uczą się samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, pracy w grupie i dobrej organizacji.

Wszystko to pracując nad rozwiązaniem realnych zadań, skupiających się na bieżących problemach otaczającego ich świata. 

FIRST® LEGO® League: Discover

Program dla przedszkoli

Rozwijaj umiejętności STEM od najmłodszych lat.
Dzieci odkrywają rzeczywisty temat i uczą się poprzez zabawę.

FIRST® LEGO® League: Explore

Program klas 1-4

Zachęć dzieci do badania rzeczywistego tematu,
rozwijania pracy zespołowej, umiejętności projektowania
i programowania.

FIRST® LEGO® League: Challenge

Program dla klas 4-8
i 1 klasy szkoły ponadpodstawowej

Dla zespołów młodych ludzi, aby zainteresować się rzeczywistymi tematami
i rozwijać kluczowe umiejętności, które są ważne dla ich przyszłej kariery.

ZAANGAŻUJ SIĘ!

Bądź trenerem drużyny, organizatorem turnieju, sponsorem, wolontariuszem.
Zaangażuj się w FIRST® LEGO® League

Organizator turniejów

Dowiedz się kim jesteśmy.

Przewiń do góry