FIRST LEGO League Polska

Core Values

Podstawowe Wartości FIRST to zasady, którymi powinny kierować się zespoły i wszystkie osoby zaangażowane w programy FIRST. Bardzo ważne jest, aby trenerzy i zespołu dobrze je rozumieli i mogli pokazać sędziom, że zespół je wykorzystuje.
Przyjmując Wartości podstawowe, uczestnicy dowiadują się, że przyjazna konkurencja i wzajemne korzyści nie są odrębnymi celami, a wzajemna pomoc stanowi podstawę pracy zespołowej.

Zabawa

Zabawa

Cieszymy się i celebrujemy to, co robimy!

Wspólnota

Wspólnota

Szanujemy się nawzajem i przyjmujemy swoje różnice.

Odkrycie

Odkrycie

Badamy nowe zdolności i pomysły

Innowacje

Innowacje

Jesteśmy wytrwali i kreatywni w poszukiwaniu rozwiązań problemów.

Wpływ

Wpływ

Wykorzystujemy to czego się nauczyliśmy, aby ulepszyć nasz świat.

Współpraca

Współpraca

Jesteśmy silniejsi kiedy pracujemy razem.

Co się dzieje w dniu turnieju?

W dniu turnieju będziecie mieli do wykonania zadanie, które nie ma zupełnie związku z LEGO i robotyką. Drużyna będzie musiała wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystuje Podstawowe Wartości. Wszystkie drużyny są oceniane wg takiego samego arkusza ocen.
Core Values stanową jedną czwartą oceny turniejowej i jest połączony z:

Robot Game i Robot Desing

Drużyna wykorzystując LEGO® Mindstorms® lub LEGO® Spike Prime buduje i programuje robota, który autonomicznie rozwiązuje misje na specjalnej macie, żeby zdobyć jak najwięcej punktów.

Innowacyjny Projekt

Drużyna musi zbadać tegoroczny temat wyzwania. Po przeanalizowaniu różnych pomysłów, zidentyfikuje jeden problem związany z tematem, zaprojektuje rozwiązanie i przygotuje prezentację, którą przedstawi na turnieju aby pokazać sędziom co udało im się osiągnąć.

Przewiń do góry