Core Values

Podstawowe Wartości FIRST to zasady, którymi powinny kierować się zespoły i wszystkie osoby zaangażowane w programy FIRST. Bardzo ważne jest, aby trenerzy i zespołu dobrze je rozumieli i mogli pokazać sędziom, że zespół je wykorzystuje.
Przyjmując Wartości podstawowe, uczestnicy dowiadują się, że przyjazna konkurencja i wzajemne korzyści nie są odrębnymi celami, a wzajemna pomoc stanowi podstawę pracy zespołowej.

Co się dzieje w dniu turnieju?

W dniu turnieju będziecie mieli do wykonania zadanie, które nie ma zupełnie związku z LEGO i robotyką. Drużyna będzie musiała wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystuje Podstawowe Wartości. Wszystkie drużyny są oceniane wg takiego samego arkusza ocen.
Core Values stanową jedną czwartą oceny turniejowej i jest połączony z:
Przewiń na górę